Liigu edasi põhisisu juurde Üles
Kolm sammu on 'Vali tabel', 'Vali andmed' ja 'Kuva andmed'. Hetkel oled Vali andmed

EM061: ETTEVÕTETE MAJANDUSNÄITAJAD TEGEVUSALA JA KONTROLLIVA RIIGI JÄRGI

Selles andmebaasis ei ole avaldatud väliskaubandusstatistika andmetabelid.
Väliskaubandusstatistika andmetabelid on avaldatud väliskaubanduse andmebaasis.

Vali andmed

31.08.2023
Statistikaamet
Siin lehel saad valida muutujate väärtused, mille kohta soovid andmeid tabelis kuvada. Iga muutuja kohta on lehel üks valik, millest saad valida soovitud väärtused.
Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseksEttevõtete arv , Tööga hõivatud isikute aastakeskmine arv , Töötajate aastakeskmine arv ,

Valitud: 0 Kokku: 30

Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseksTööstus, energeetika, ehitus ja teenused (va finants- ja kindlustustegevus) , Mäetööstus , Kivi- ja pruunsöe kaevandamine ,

Valitud: 0 Kokku: 89

Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseksKõik maailma riigid , Eesti , Välisriigid ,

Valitud: 0 Kokku: 248

Kohustuslik

Valitud: 0 Kokku: 1

Valitud andmeelementide arv:
(maksimaalselt on lubatud 1 000 000)

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru

Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte
. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte
.. Andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad
Tegevusalad:
2008. aastal võeti Euroopa Liidus kasutusele tegevusalade klassifikaatori uus versioon. Selles tabelis on andmed EMTAK 2008 järgi.
Andmestik ei sisalda põllumajanduse, metsamajanduse, kalapüügi ja finantsvahenduse (EMTAK A ja K) ettevõtete andmeid.
Kontrolliv riik/regioon:
„Euroopa Liit - 27 riiki (alates 2020), v.a Eesti“ koondab järgmiste riikide kontrolli all olevad ettevõtted:
Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa (kaasa arvatud Monaco), Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari.
Varasemate aastate andmed:
Varasemate aastate (2008–2020) andmed on ainult 20 või enama tööga hõivatud isikuga ettevõtete kohta ja need on avaldatud tabelis „EM060: Ettevõtete (20 ja enama hõivatuga) majandusnäitajad tegevusala ja kontrolliva riigi järgi (2008–2020)“. Tabel EM060 on lõpetatud tabelite alamjaotuses.
Muudatused arvestuses:
Alates 2019. aastast kehtib uus rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) rendiarvestuse standard IFRS 16 „Rendid”. See näeb ette enamiku rendilepingute bilansis (varades ja kohustustes) kajastamist. Varem kehtinu kohaselt kajastas rentnik kapitalirendilepinguid bilansis ja kasutusrendilepinguid bilansiväliselt. Uue standardi järgi kajastatakse kõik rendilepingud bilansis.
Eesti finantsaruandluse standardi (EFS) kasutajad saavad valida kahe arvestuspõhimõtte vahel:
1) kas rakendada IFRS 16 põhimõtteid rendilepingute arvestamisel, kus kõik rendilepingud loetakse kapitalirentideks ja kajastatakse bilansis sarnaselt IFRS 16-le või
2) kasutada varasemat lähenemist, kus kasutusrendilepinguid bilansis ei kajastata.