Statistika andmebaas
TT065: REGISTREERITUD TÖÖTUD PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE, SOO JA VANUSERÜHMA JÄRGI, HALDUSJAOTUS SEISUGA 01.01.2018 (KUUD)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 9 Valitud

Otsing

Kuu Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 13 Valitud

Otsing

Piirkond/Haldusüksus

Kokku 101 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing

Vanuserühm

Kokku 4 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
18.11.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
50101
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TT065
Märkused

Märkused

Töötute arv maakonnas aastatel 2013 - 2018 erineb maakonna haldusüksuste summast, kui seal on maakonna tasemel registreeritud elukohaga töötuid.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0