Statistika andmebaas
TT130: 15-74-AASTASED RAHVUSE, SOO JA ESIMESE KODUSE KEELE JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Rahvus Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing

Sugu Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing

Esimene kodune keel Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing

Vaatlusperiood Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 24 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
22.02.2021
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40013
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TT130
Märkused

Märkused

. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte
.. Andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0