Statistika andmebaas
TT220: HÕIVATUD JA PALGATÖÖTAJAD PÕHITÖÖL SOO, ISIKUTE RÜHMA NING TÄIS- JA OSAAJAGA TÖÖTAMISE JÄRGI (KVARTALID)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing

Sugu Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing

Isikute rühm Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 16 Valitud

Otsing

Töötaja hõivatus Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing

Vaatlusperiood Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 129 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
17.05.2021
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40013
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TT220
Märkused

Märkused

. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte
.. Andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad
Aegrea katkestus, rohkem infot leiad kodulehelt

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0