Statistika andmebaas
TS060: TRANSPORDIETTEVÕTETE TULUD LAEKUMISE JA TRANSPORDI LIIGI JÄRGI (KVARTALID)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 21 Valitud

Otsing

Kvartal Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing

Transpordi liik Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 5 Valitud

Otsing

Tulu laekumine Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 7 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
30.11.2021
Ühik
miljonit eurot
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
20007
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TS060
Märkused

Märkused

Mõõtühik: miljonit eurot
. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte.
.. Andmeid ei kogutud.
Andmed on EMTAK 2008 järgi.
Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.
Andmeid võidakse korrigeerida järgmise kvartali andmete lisamisel.
Pagasi- ja postivedu ning vedudega seotud teenused on alates 2016. aastast kajastatud järgmiselt: taksode tellimis- ehk dispetšerteenus alajaotuses „sõitjatevedu“, pukseerimis- ja tõukurteenused alajaotuses „kaubavedu“, kaupade müük laevakauplustes ja manööverdamisteenused alajaotuses „muud ettevõtlustulud“.
Langus sõitjateveo andmete osas (maanteetranspordis alates I kv 2013 ja raudteetranspordis alates I kv 2014) on tingitud osa ettevõtete ümberklassifitseerimisega kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete sektorist valitsemissektorisse.
Maismaatranspordiettevõtete müügitulu ei sisalda summasid, mis regulaarse reisijateveo teenuse osutajad on saanud ühistranspordikeskuste või KOV-idega sõlmitud teenuslepingute alusel. Need summad on kajastatud tuluna tegevuskulude sihtfinantseerimisest.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0