Liigu edasi põhisisu juurde Üles
Kolm sammu on 'Vali tabel', 'Vali andmed' ja 'Kuva andmed'. Hetkel oled Vali andmed

TS060: TRANSPORDIETTEVÕTETE TULUD LAEKUMISE JA TRANSPORDI LIIGI JÄRGI (KVARTALID)

Selles andmebaasis ei ole avaldatud väliskaubandusstatistika andmetabelid.
Väliskaubandusstatistika andmetabelid on avaldatud väliskaubanduse andmebaasis.

Vali andmed

27.02.2024
Statistikaamet
Siin lehel saad valida muutujate väärtused, mille kohta soovid andmeid tabelis kuvada. Iga muutuja kohta on lehel üks valik, millest saad valida soovitud väärtused.
Kohustuslik

Valitud: 0 Kokku: 7

Kohustuslik

Valitud: 0 Kokku: 4

Kohustuslik

Valitud: 0 Kokku: 5

Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseks2001 I kvartal , 2001 II kvartal , 2001 III kvartal ,

Valitud: 0 Kokku: 92

Valitud andmeelementide arv:
(maksimaalselt on lubatud 1 000 000)

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru

Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte
.. Andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad
Andmed on EMTAK 2008 järgi.
Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.
Andmeid võidakse korrigeerida järgmise kvartali andmete lisamisel.
Pagasi- ja postivedu ning vedudega seotud teenused on alates 2016. aastast kajastatud järgmiselt: taksode tellimis- ehk dispetšerteenus alajaotuses „sõitjatevedu“, pukseerimis- ja tõukurteenused alajaotuses „kaubavedu“, kaupade müük laevakauplustes ja manööverdamisteenused alajaotuses „muud ettevõtlustulud“.
Langus sõitjateveo andmete osas (maanteetranspordis alates I kv 2013 ja raudteetranspordis alates I kv 2014) on tingitud osa ettevõtete ümberklassifitseerimisega kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete sektorist valitsemissektorisse.
Maismaatranspordiettevõtete müügitulu ei sisalda summasid, mis regulaarse reisijateveo teenuse osutajad on saanud ühistranspordikeskuste või KOV-idega sõlmitud teenuslepingute alusel. Need summad on kajastatud tuluna tegevuskulude sihtfinantseerimisest.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).