Statistika andmebaas
TS536: EESTIS LAADITUD RAHVUSVAHELISED MAANTEEVEOSED RIIGI JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 10 Valitud

Otsing

Riik

Kokku 11 Valitud

Otsing

Laadimine

Kokku 3 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
15.06.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
22003
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TS536
Märkused

Märkused

.. Andmed on avaldamiseks ebakindlad, väärtuse aluseks on vähem kui 10 kaubaveosõiduki andmed.
Andmeid kogutakse riikliku statistika nädalaküsimustikuga „Kaubavedu teedel”. Nädala kohta kogutud andmete põhjal arvutatakse kvartali hinnangud. Statistikaameti poolt korraldatav maanteekaubavedude uuring annab ülevaate Eesti veokitega maanteedel veetud kaupade ja veomahtude kohta. Valikuuringus osalevad maanteeameti liiklusregistrisse kantud kaubaveoautod kandevõimega üle 3500 kg, mille vanus ei ületa 25 aastat.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0