Statistika andmebaas
KM020: KAUBANDUSETTEVÕTETE (V.A HULGIMÜÜK JA VAHENDUSKAUBANDUS) MÜÜGITULU JA MAHUINDEKS TEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI (KUUD)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 21 Valitud

Otsing

Tegevusala (EMTAK 2008) Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 15 Valitud

Otsing

Kuu Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 12 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
30.07.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
21601, 21603
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KM020
Märkused

Märkused

Lühiajastatistika.
Andmed lisatakse 4 nädalat pärast aruandekuu lõppu.
Andmeid võidakse korrigeerida aasta jooksul pärast aruandekuu lõppu.
2019. aastast ei korrigeerita andmeid kvartaalse statistikatöö „Ettevõtete majandusnäitajad“ põhjal.
2016. aastal toimus andmeallika muutus (vt lisainfot „Mõisted ja metoodika“).
Alates 2018. aastast kasutatakse mahuindeksite arvutamiseks 2015. aasta kaale. Aastate 2009-2012 puhul on kasutatud 2010. aasta kaale, aastate 2002-2008 puhul on kasutatud 2005. aasta kaale.
Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.
Tabeli struktuur on muudetud 04.03.2019.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0