Statistika andmebaas
RR056: VALITSEMISSEKTORI KULUD VALITSEMISFUNKTSIOONI JA SEKTORI JÄRGI (KONSOLIDEERITUD)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 27 Valitud

Otsing

Sektor

Kokku 4 Valitud

Otsing

Valitsemisfunktsioon

Kokku 80 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 15 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
30.12.2022
Ühik
miljonit eurot
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
21303
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RR056
Märkused

Märkused

Mõõtühik: miljonit eurot
Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.
Näitajad P.5 ja NP kajastatakse kuludes netotehingutena, st tehtud kulutuste ja saadud tulude vahena. See võib põhjustada nii nende näitajate kui ka kogukulude negatiivseid väärtuseid. Näiteks aastate 2010-2011 keskkonnakaitse kulude negatiivne väärtus oli tingitud Kyoto protokolli alusel toimunud saastekvootide müügi tulust.
2000.-2013. aasta andmed on ümber arvutatud ESA 2010 järgi 30.12.2014.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).
2018.-2020. aasta andmed on korrigeeritud 30.12.2022.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0