Liigu edasi põhisisu juurde Üles
Kolm sammu on 'Vali tabel', 'Vali andmed' ja 'Kuva andmed'. Hetkel oled Vali andmed

RRI07: KAHJUKINDLUSTUS LIIGI JA KINDLUSTUSANDJA JÄRGI (KUUD)

Selles andmebaasis ei ole avaldatud väliskaubandusstatistika andmetabelid.
Väliskaubandusstatistika andmetabelid on avaldatud väliskaubanduse andmebaasis.

Vali andmed

24.05.2024
Statistikaamet
Siin lehel saad valida muutujate väärtused, mille kohta soovid andmeid tabelis kuvada. Iga muutuja kohta on lehel üks valik, millest saad valida soovitud väärtused.
Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseks2008 , 2009 , 2010 ,

Valitud: 0 Kokku: 17

Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseksKasvavalt kokku , Jaanuar , Veebruar ,

Valitud: 0 Kokku: 13

Kohustuslik

Valitud: 0 Kokku: 2

Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseksKahjukindlustus kokku , Liikluskindlustus , ..eraldised Eesti Liikluskindlustuse Fondile ,

Valitud: 0 Kokku: 17

Valikuline muutuja
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseksKahjukindlustusandjad kokku , Akciné draudimo bendrové Gjensidige Eesti filiaal , AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal ,

Valitud: 0 Kokku: 21

Valikuline muutuja
Valitud andmeelementide arv:
(maksimaalselt on lubatud 1 000 000)

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru

Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Mõõtühik: tuhat eurot
Kasvavalt kokku on summeeritud ainult andmebaasis esitatud andmed.
Andmeid võidakse korrigeerida järgmise kuu andmete lisamisel.
Alates 2019. aastast võetakse kahjukindlustusmaksete arvutamisel arvesse kindlustuslepingu kehtivuse alguse kuul kogu kindlustusperioodi jooksul saadavad kindlustusmaksed kokku sõltumata järgmaksetest.
Alates 01.01.2018 toimus IF P&C Insurance AS-l muutus kindlustusmaksete kajastamises, kus aruandekuu preemiate all on kajastatud kogu kindlustuslepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed.
Tehniliste riskide kindlustuse andmed on lisatud 26.02.2024.
Alates 17.03.2009 on AS Hansa Varakindlustus ümbernimetatud AS Swedbank Varakindlustuseks.
Alates 12.06.2009 on If Eesti Kindlustus AS ümbernimetatud If P&C Insurance AS.
Alates 01.03.2011 on Swedbank Varakindlustus AS uus nimi Swedbank P&C Insurance AS.
Alates 18.04.2011 on BTA apdrošinašanas akciju sabiedriba Eesti filiaali uus nimi SE BTA Eesti filiaal.
Alates 01.06.2011 on Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS uus nimi Seesam Insurance AS.
Alates 12.07.2011 on SE BTA Eesti filiaali uus nimi BTA Insurance Company SE Eesti filiaal.
Alates 02.01.2013 on ERGO Kindlustuse AS uus nimi ERGO Insurance SE.
UAB DK PZU Lietuva Eesti filiaali andmed on lisatud 27.09.2013.
Alates 01.11.2014 võttis UAB DK PZU Lietuva Eesti filiaal (12378577) üle Codan Forsikring A/S Eesti filiaali (11299485) tegevuse.
Alates 01.06.2015 võttis AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal üle UAB DK PZU Lietuva Eesti filiaali tegevuse.
Alates 14.07.2015 on BTA Insurance Company SE Eesti filiaali uus nimi AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal.
Compensa Vienna Insurance Group UADB Eesti filiaali andmed on lisatud 28.03.2016.
Alates 02.12.2016 on AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaali uus nimi Akciné draudimo bendrové Gjensidige Eesti filiaal.
Seesam Insurance AS lõpetas tegevuse 02.07.2020 seoses ühinemisega, kindlustusportfell anti üle Compensa Vienna Insurance Group, ADB-le.
Balcia Insurance SE Eesti filiaali andmed on lisatud 28.12.2023.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).