Statistika andmebaas
IA045: EKSPORDI- JA IMPORDIHINNAINDEKS TEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI, 2010 = 100 (KUUD)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Hinnaindeks Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Tegevusala (EMTAK 2008)

Kokku 28 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 12 Valitud

Otsing

Kuu Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 12 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
20.09.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
20404
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
IA045
Märkused

Märkused

- nähtust ei esinenud.
Kolme viimase kuu andmeid võidakse täpsustada. Andmed loetakse lõplikeks kolm kuud pärast aruandekuu lõppu.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0