Statistika andmebaas
TT54: EESTI TÖÖJÕU-UURINGU VASTAMISMÄÄR MAAKONNA JÄRGI (KVARTALID)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing

Maakond Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 18 Valitud

Otsing

Leibkonnad Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing

Vaatlusperiood Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 93 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
15.11.2021
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40013
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TT54
Märkused

Märkused

.. Andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad
Aegrea katkestus, rohkem infot leiad kodulehelt
2021. aasta I kvartali andmeid on korrigeeritud 16.08.2021
Tabeli avaldamiseks vaja minevate andmete kogumist kaasrahastas Euroopa Liit

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0