Statistika andmebaas
TT3321: 15-74-AASTASTE HÕIVESEISUND STANDARDVIGADEGA ISIKUTE RÜHMA (ELUKOHT, RAHVUS) JA SOO JÄRGI (KVARTALID)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 24 Valitud

Otsing

Isikute rühm Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 7 Valitud

Otsing

Sugu Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing

Vaatlusperiood Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 107 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
16.08.2021
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40013
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TT3321
Märkused

Märkused

.. Andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad
Aegrea katkestus, rohkem infot leiad kodulehelt
2021. aasta I kvartali andmeid on korrigeeritud 16.08.2021
Tabeli avaldamiseks vajaminevate andmete kogumist kaasrahastas Euroopa Liit

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0