Statistika andmebaas
SK609: KOONDAMISE KORRAL KINDLUSTUSHÜVITISE SAAJAD SOO JA VANUSERÜHMA JÄRGI (KUUD)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 13 Valitud

Otsing

Vanuserühm Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 7 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing

Kuu Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 13 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
16.11.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40509
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
SK609
Märkused

Märkused

Koondamise korral kindlustushüvitise saajate ja väljamaksete metoodika on täpsustatud 2021. aastal. Aastate 2010-2020 statistika aegrida on ümber arvutatud.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0