Liigu edasi põhisisu juurde Üles
Kolm sammu on 'Vali tabel', 'Vali andmed' ja 'Kuva andmed'. Hetkel oled Vali andmed

SK08: TÄISKASVANUTE HOOLEKANDETEENUSE SAAJAD MAAKONNA JÄRGI

Selles andmebaasis ei ole avaldatud väliskaubandusstatistika andmetabelid.
Väliskaubandusstatistika andmetabelid on avaldatud väliskaubanduse andmebaasis.

Vali andmed

06.07.2023
Statistikaamet
Siin lehel saad valida muutujate väärtused, mille kohta soovid andmeid tabelis kuvada. Iga muutuja kohta on lehel üks valik, millest saad valida soovitud väärtused.
Kohustuslik

Valitud: 0 Kokku: 2

Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseksKogu Eesti , Harju maakond , ..Tallinn ,

Valitud: 0 Kokku: 17

Valikuline muutuja
Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseks1991 , 1992 , 1993 ,

Valitud: 0 Kokku: 32

Valitud andmeelementide arv:
(maksimaalselt on lubatud 1 000 000)

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru

Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Aastatel 1991-2005 täiskasvanute hoolekandeteenuse kasutajad aasta lõpu seisuga, alates 2006. aastast - aasta jooksul.
Mitmes asutuses või maakonnas hoolekandeteenust kasutanud isikuid on arvestatud mitu korda.

Hoolekandeteenuse liik

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus*

* Enne 2009. aastat täiskasvanute, v.a psüühilise erivajadusega inimesed, hoolekandeteenus. Kuni 2003. aastani osutasid seda üldhooldekodud.2015. aastani täiskasvanute hooldamine hoolekandeasutuses (v.a erihoolekandeteenused). Asutuste ja maakondade vahel liikunud isikud on arvestatud mitmekordselt.

Erihoolekandeteenused**

** Enne 2009. aastat psüühilise erivajadusega inimeste hoolekandeteenus. Kuni 2003. aastani osutasid seda erihooldekodud.
Alates 2019. aastast on erihoolekandeteenuste kasutajate arvu allikas Sotsiaalkindlustusameti registri andmed (riigieelarvest rahastatud teenuse kasutajad) ja Sotsiaalministeeriumi hoolekandestatistika aruanded (väljaspool riigieelarvet rahastatud teenuse kasutajad, s.t teenuse eest maksis KOV ja/või isik ise või teenust osutati vabatahtlikkuse alusel). Varasemate aastate andmete allikas oli Sotsiaalministeeriumi hoolekandestatistika.
Mitmes maakonnas tegutsevate asutuste erihoolekandeteenuste kasutajad, kelle puhul ei ole allasutus eristatav, on arvestatud asutuse tegevusloale märgitud maakonna alla.

Aasta

2008

2008. aastal toimunud Võisiku Hooldekodu (Jõgevamaa) ja Viljandi Lasteabikeskuse (Viljandimaa) psüühiliste erivajadustega täiskasvanute hoolekandeteenuste osakonna reorganiseerimise tõttu AS Hoolekandeteenused toimlateks alates märtsist 2008 esitasid asutused 2008. aasta kohta 2 aruannet ning aasta jooksul teenust kasutanud isikuid kajastati riiklikus koondis (Hveeb) kaks korda.