Liigu edasi põhisisu juurde Üles
Kolm sammu on 'Vali tabel', 'Vali andmed' ja 'Kuva andmed'. Hetkel oled Vali andmed

SK06: TÄISKASVANUTE HOOLEKANNE, 31. DETSEMBER

Selles andmebaasis ei ole avaldatud väliskaubandusstatistika andmetabelid.
Väliskaubandusstatistika andmetabelid on avaldatud väliskaubanduse andmebaasis.

Vali andmed

06.07.2023
Statistikaamet
Siin lehel saad valida muutujate väärtused, mille kohta soovid andmeid tabelis kuvada. Iga muutuja kohta on lehel üks valik, millest saad valida soovitud väärtused.
Kohustuslik

Valitud: 0 Kokku: 3

Valitud: 0 Kokku: 3

Valikuline muutuja
Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseks1985 , 1986 , 1987 ,

Valitud: 0 Kokku: 38

Valitud andmeelementide arv:
(maksimaalselt on lubatud 1 000 000)

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru

Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Alates 2003. aastast ei ole andmed muutunud metoodika tõttu varasematega võrreldavad.

Hoolekandeteenuse liik

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus*

* Enne 2009. aastat täiskasvanute, v.a psüühilise erivajadusega inimesed, hoolekandeteenus. Kuni 2003. aastani osutasid seda üldhooldekodud. 2015. aastani täiskasvanute hooldamine hoolekandeasutuses (v.a erihoolekandeteenused).
Tegelik ööpäevaringse üldhooldusteenuse osutajate arv on kohtade arvust väiksem, sest osal teenuseosutajatest on mitu tegevuskohta. Kajastatud on vaid nende ööpäevaringset üldhooldusteenust osutavate asutuste (teenus)kohtade arv, kus osutati ööpäevaringset üldhooldusteenust aasta lõpu seisuga. Seega kajastamata on jäetud need teenuskohad, mille puhul asutus aasta jooksul teenust ei osutanud või kui osutas, siis mitte aasta lõpu seisuga.

Erihoolekandeteenused**

** Enne 2009. aastat psüühilise erivajadusega inimeste hoolekandeteenus. Kuni 2003. aastani osutasid seda erihooldekodud.
Alates 2003. aastast võib üks isik saada mitut liiki erihoolekandeteenust.
Alates 2019. aastast on erihoolekandeteenuste kasutajate arvu allikas Sotsiaalkindlustusameti registri andmed (riigieelarvest rahastatud teenuse kasutajad) ja Sotsiaalministeeriumi hoolekandestatistika aruanded (väljaspool riigieelarvet rahastatud teenuse kasutajad, s.t teenuse eest maksis KOV ja/või isik ise või teenust osutati vabatahtlikkuse alusel). Varasemate aastate andmete allikas oli Sotsiaalministeeriumi hoolekandestatistika.