Statistika andmebaas
LER33: LEIBKONNALIIKMETE ELURUUMIGA SEOTUD PROBLEEMID ELUKOHA JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 17 Valitud

Otsing

Elukoht

Kokku 10 Valitud

Otsing

Probleem Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 6 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
05.11.2020
Ühik
protsenti
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40205
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
LER33
Märkused

Märkused

Mõõtühik: protsenti
Protsent näitab eluruumiprobleemiga leibkonnaliikmete osatähtsust elukohas.
Linnaliste asulate hulka on arvestatud linnad, vallasisesed linnad ja alevid, maa-asulate hulka alevikud ja külad.
Linnalisse ja väikelinnalisse asustuspiirkonda kuuluvad asulad, kus suurem osa elanikest elavad piirkondades, kus rahvastiku tihetus on suurem, kui 200 inimest km²-l ja rahvaarv sellise tihedusega klastris on suurem, kui 5000 inimest.
Maaline asustuspiirkond on asulad, kus rahvastiku tihedus on väiksem kui 200 inimest km² või kui tihedama asustusega piirkondade rahvaarv on alla 5000 elaniku.
Probleem
Eluruumi kostab müra*
* Muudatuste tõttu eluruumiga seotud probleemide kohta küsimuste esitamisel alates 2009. aastast ei ole andmed varasemate aastatega võrreldavad.
Eluruumi ümbruses saaste*
* Muudatuste tõttu eluruumiga seotud probleemide kohta küsimuste esitamisel alates 2009. aastast ei ole andmed varasemate aastatega võrreldavad.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0