Statistika andmebaas
RL006: RAHVAARV, PINDALA JA ASUSTUSTIHEDUS HALDUSÜKSUSE JÄRGI, 31. DETSEMBER 2011
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Haldusüksus

Kokku 273 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
12.12.2012
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
30001
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RL006
Märkused

Märkused

Pindala:
Tabelis esitatud pindalad on ilma Peipsi järve Eestile kuuluva osa ja Võrtsjärve pindalata, sest neid ei arvestata asustustiheduse arvutamisel. Eesti pindala koos nimetatud aladega on 45 227,6 km². Andmed on saadud Maa-ametist 30.09.2012 seisuga.
Ümardamise tõttu ei võrdu kohalike omavalitsusüksuste pindalade summa alati maakonna pindalaga.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0