Statistika andmebaas
RL004: EESTLASTE ARV JA OSATÄHTSUS ELUKOHA (ASULA) JÄRGI, 31. DETSEMBER 2011
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Elukoht (asula)

Kokku 5 262 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
14.02.2013
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
30001
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RL004
Märkused

Märkused

. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte.
Kohtla-Järve linnaosade andmed on lisatud 14.02.2013.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0