Statistika andmebaas
TU131: MAJUTATUD JA MAJUTATUTE ÖÖBIMISED MAAKONNA JA ELUKOHARIIGI JÄRGI (KUUD)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 21 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Maakond

Kokku 19 Valitud

Otsing

Elukohariik

Kokku 53 Valitud

Otsing

Kuu Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 13 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
08.08.2022
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
22101
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TU131
Märkused

Märkused

Kasvavalt kokku on summeeritud ainult andmebaasis esitatud andmed.
Alates 2003. aastast sisaldavad andmed majutusteenust osutavate taastusravikeskuste andmeid.
2018. aasta jaanuarist on andmed esitatud reformijärgse haldusjaotuse põhjal, v.a Tartu ja Pärnu linna andmed, mis on asustusüksuse (mitte haldusüksuse) alusel. 2018. aasta andmete võrdlemisel varasematega tuleb arvestada haldusjaotuse muutusega.
Covid-19 pandeemiast tingitud välisturismi madalseisu ja andmete avaldamisel rakendatavate konfidentsiaalsusreeglite tõttu ei avaldata alates 2020. aastast maakondade kuuandmeid välisturistide elukohariigi järgi.
* 2002. aastal on järgmiste riikide andmed koos:
Belgia, Holland ja Luksemburg;
Hispaania ja Portugal;
Suurbritannia ja Iirimaa;
Tšehhi ja Slovakkia;
Muud Euroopa riigid, Island ja Türgi.
** 2002.-2004. aastal on Albaania, Bulgaaria, Rumeenia andmed koos.
** 2002.-2004. aastal on SRÜ riikide hulgas ka Venemaa andmed.
Andmeid võidakse korrigeerida aasta jooksul pärast aruandekuu lõppu.
Maakond
..Pärnu linn
2002-2017 haldusüksus, aastast 2018 asustusüksus.
..Tartu linn
2002-2017 haldusüksus, aastast 2018 asustusüksus.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0