Liigu edasi põhisisu juurde Üles
Kolm sammu on 'Vali tabel', 'Vali andmed' ja 'Kuva andmed'. Hetkel oled Vali andmed

TS121: VEONDUSETTEVÕTETE KAUBAVEDU JA KAUBAKÄIVE TRANSPORDILIIGI JÄRGI (KVARTALID)

Selles andmebaasis ei ole avaldatud väliskaubandusstatistika andmetabelid.
Väliskaubandusstatistika andmetabelid on avaldatud väliskaubanduse andmebaasis.

Vali andmed

07.06.2024
Statistikaamet
Siin lehel saad valida muutujate väärtused, mille kohta soovid andmeid tabelis kuvada. Iga muutuja kohta on lehel üks valik, millest saad valida soovitud väärtused.
Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseks2001 , 2002 , 2003 ,

Valitud: 0 Kokku: 24

Valitud: 0 Kokku: 7

Valikuline muutuja
Kohustuslik

Valitud: 0 Kokku: 5

Kohustuslik

Valitud: 0 Kokku: 4

Valitud andmeelementide arv:
(maksimaalselt on lubatud 1 000 000)

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru

Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte.
Andmeid võidakse korrigeerida järgmise kvartali andmete lisamisel.
Tabeli struktuur on muudetud 05.06.2018.
2023. aasta IV kvartali andmed on korrigeeritud 07.06.2024.

Transpordiliik

Maanteetransport

Alates 2017. aastast kasutatakse sisendina uuringu „Kaubavedu maanteedel“ andmeid. Varasemad maanteetranspordi kaubaveo andmed on kogutud Eesti veondusettevõtetelt teistsuguse metoodika alusel. Statistikaameti poolt korraldatav uuring „Kaubavedu maanteedel“ annab ülevaate Eesti veokitega veetud kaupade ja veomahtude kohta. Valikuuringus osalevad maanteeameti liiklusregistrisse kantud kaubaveoautod kandevõimega üle 3500 kg, mille vanus ei ületa 25 aastat. Viimase avaldatud perioodi andmed on prognoositud, täpsustatud andmed avaldatakse järgmise perioodi andmete lisamisel.

Raudteetransport

Veoste kogus tonnides võib olla kajastatud topelt, sest riigisisestel vedudel võib ühte ja sedasama kaubakogust sihtpunkti vedada mitu raudtee-ettevõtet juhul, kui üks vedaja veab kaupa avalikul raudteel ja teine mitteavalikul raudteel. Seepärast on veetud kauba mahu iseloomustamiseks soovitatav kasutada näitajat veosekäive, mis väljendab kaubaveol tehtud tööde mahtu tonn-kilomeetrites.