Statistika andmebaas
TS101: VEONDUSETTEVÕTETE SÕITJATEVEDU JA SÕITJAKÄIVE TRANSPORDILIIGI JÄRGI (KVARTALID)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 21 Valitud

Otsing

Transpordiliik

Kokku 8 Valitud

Otsing

Kvartal Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 5 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
07.09.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
22029
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TS101
Märkused

Märkused

Sõitjate arvu ja sõitjakäibe kasvu linnaliinidel on mõjutanud sõitjate arvestuse muudatused 2012. aasta I kvartalis ja 2013. aasta I kvartalis.
Andmeid võidakse korrigeerida järgmise kvartali andmete lisamisel.
Tabeli struktuur on muudetud 05.06.2018.
Transpordiliik
..muu maismaatransport
Muu maismaatransport sisaldab sõitjatevedu bussi-, trolli- ja trammitranspordiga.
....linnaliinidel
Vedu linnaliinidel sisaldab sõitjatevedu busside, trammide ja trollibussidega.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0