Statistika andmebaas
TS328: EESTI LAEVAREGISTRITESSE KANTUD MERELAEVAD, 31. DETSEMBER
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 21 Valitud

Otsing

Register Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Laeva tüüp

Kokku 5 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
22.03.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
22027
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TS328
Märkused

Märkused

Laevad kogumahutavusega 100 ja rohkem.
2018. aasta laevade kogumahutavus on korrigeeritud 20.03.2020.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0