Statistika andmebaas
TS1411: EESTIS LAADITUD RAUDTEEVEOSED RIIGI JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 20 Valitud

Otsing

Riik

Kokku 31 Valitud

Otsing

Laadimine

Kokku 3 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
10.05.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
22015
Allikas
Footnote
Tabeli kood
TS1411
Märkused

Märkused

Transiitkaubaks loetakse ka riigi piiril teist liiki transpordivahendilt raudteetranspordivahendile laaditud kaup.
Rahvusvaheline kaubavedu sisaldab kauba välja- ja sissevedu. Siia ei arvestata transiitkaupu.
Andmeid võidakse korrigeerida aasta jooksul pärast aruandeperioodi lõppu.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0