Statistika andmebaas
TS541: SÕITJATEVEDU BUSSIGA KOHALIKEL JA KAUGLIINIDEL (KVARTALID)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 22 Valitud

Otsing

Transpordiliik Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 8 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing

Kvartal Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 5 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
07.09.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
22029
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TS541
Märkused

Märkused

Sõitjate arvu ja sõitjakäibe kasvu linnaliinidel on mõjutanud sõitjate arvestuse muudatused alates 2012. aasta I kvartalist ja 2013. aasta I kvartalist.
Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.
Busside liiniläbisõit, madalapõhjaliste busside liiniläbisõit liini- ja juhuvedudel kokku kajastab läbisõitu ainult liinivedudel.
Andmeid võidakse korrigeerida aasta jooksul pärast aruandeperioodi.
Busside liiniläbisõit (tuhat km)/madalapõhjaliste busside liiniläbisõit (tuhat km) liini- ja juhuvedudel kokku kajastab läbisõitu ainult liinivedudel.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0