Statistika andmebaas
RR10: VALITSEMISSEKTORI FINANTSKONTO (ESA 2010) (KVARTALID)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Tehingud ja bilanss Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Sektor Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 5 Valitud

Otsing

Tehingupartner Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 24 Valitud

Otsing

Kvartal Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing

Rahvamajanduse arvepidamise instrument (ESA 2010) Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 13 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
22.12.2021
Ühik
miljonit eurot
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
21303
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RR10
Märkused

Märkused

Mõõtühik: miljonit eurot
Andmed perioodi I kvartal 2017 kuni I kvartal 2021 kohta on uuendatud 22.10.2021, II kvartal 2021 andmed on korrigeeritud 22.12.2021.
Tabeli struktuur on muudetud 22.10.2021.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0