Statistika andmebaas
RR061: VALITSEMISSEKTORI KONSOLIDEERITUD VÕLA OSATÄHTSUS SISEMAJANDUSE KOGUPRODUKTIS (ESA 2010)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 21 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
21.04.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
21303
Allikas
Footnote
Tabeli kood
RR061
Märkused

Märkused

Andmed 2020. aasta kohta on uuendatud 21.04.2021

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0