Statistika andmebaas
RR060: VALITSEMISSEKTORI KONSOLIDEERITUD VÕLA NÄITAJAD NIMIVÄÄRTUSES (IMF SDDS Plus) (KVARTALID)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing

Kvartal Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 16 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
23.09.2022
Ühik
miljonit eurot
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RR060
Märkused

Märkused

Mõõtühik: miljonit eurot
Andmed on esitatud IMFi andmeedastusstandardi SDDS Plus järgi. Seetõttu erineb koguvõla definitsioon andmebaasi tabelites RR058, RR059 ja RR061 avaldatud valitsemissektori võla ehk Maastrichti võla definitsioonist.Statistika koostamiseks kasutatavas algandmestikus puudub andmedetailsus nominaali valuuta lõikes, mistõttu on koguvõlg esitatud kodumaise nominaali valuuta all.
Andmed perioodi I kvartal 2019 – I kvartal 2022 kohta on uuendatud 23.09.2022.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0