Statistika andmebaas
RR058: VALITSEMISSEKTORI KONSOLIDEERITUD VÕLG, 31. DETSEMBER (ESA 2010)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 21 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
22.10.2021
Ühik
miljonit eurot
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
21303
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RR058
Märkused

Märkused

Mõõtühik: miljonit eurot
Andmed põhinevad ESA 2010 metoodikal ja on edastatud Euroopa Komisjonile ülemäärase eelarvepuudujäägi protokolli raames.
Andmed aasta 2020 kohta on uuendatud 22.10.2021.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0