Statistika andmebaas
RR0575: VALITSEMISSEKTORI RAHALISED SOTSIAALTOETUSED TOETUSE LIIGI JÄRGI (KVARTALID)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 20 Valitud

Otsing

Toetuse liik (ESA 2010 tehing) Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 13 Valitud

Otsing

Kvartal Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
23.09.2022
Ühik
miljonit eurot
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
21303
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RR0575
Märkused

Märkused

Mõõtühik: miljonit eurot
23.09.2015 muutus näitaja Valitsemissektori töötajate toetused (D.622) arvestusmetoodika: näitajasse lisati tööandja poolt makstavad haigushüvitised ja koondamishüvitised kogu aegreas.
Erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud (D.623)on tabelisse lisatud 22.10.2021.
2018 I kvartal - 2022 I kvartal andmed on korrigeeritud 22.09.2022.
Toetuse liik (ESA 2010 tehing)
Sotsiaalkindlustuse vahenditest makstavad riiklikud pensionid (D.621)*
* Sisaldab väljateenitud aastate pensione, vanadus-, toitjakaotus- ja töövõimetuspensione.
Haigushüvitised (D.621)**
** Sisaldab haigus-, sünnitus-, lapsendamis- ja hooldushüvitisi, st kõiki otseseid rahalisi toetusi, mida maksab Haigekassa.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0