Statistika andmebaas
RR055: VALITSEMISSEKTORI TULUD JA KULUD SEKTORI JÄRGI (ESA 2010)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 27 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 30 Valitud

Otsing

Tulud ja kulud Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Sektor

Kokku 4 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
23.09.2022
Ühik
miljonit eurot
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
21303
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RR055
Märkused

Märkused

Mõõtühik: miljonit eurot
Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.
23.09.2015 muutus tulumaksu kajastamine: kogu kogutav tulumaks kirjendatakse keskvalitsuse allsektori tuludes ning tulude kohalike omavalitsuste allsektorile edasiandmine kajastub valitsemissektori sisestes siiretes.
2018.- 2021. aasta andmed on korrigeeritud 23.09.2022.
Näitaja
P.11+P.12+P.131 Turutoodang ...*
* P.11+P.12+P.131 Turutoodang, enda lõpptarbeks toodetud toodang ja muu turuväline toodang majanduslikult mitteolulise hinnaga.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0