Statistika andmebaas
RR024: RIIGIEELARVESSE LAEKUNUD MAKSUD (KVARTALID)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 22 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 49 Valitud

Otsing

Kvartal Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
16.11.2021
Ühik
tuhat eurot
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RR024
Märkused

Märkused

Mõõtühik: tuhat eurot
Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.
Maamaksu andmed on kohalikesse eelarvetesse laekunud maksude tabelites.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).
Näitaja
Maksud*
* Ei sisalda kohalikele omavalitsustele edasikantavat füüsilise isiku tulumaksu.
Tulumaks*
* Ei sisalda kohalikele omavalitsustele edasikantavat füüsilise isiku tulumaksu.
..füüsilise isiku tulumaks*
* Alates 2013. aastast sisaldab nii riigieelarvesse kui ka kohalikele omavalitsustele laekuvat füüsilise isiku tulumaksu.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0