Statistika andmebaas
PM043: KÜLVIKS KASUTATUD SEEME LIIGI JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 6 Valitud

Otsing

Seemne liik Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 7 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
27.01.2022
Ühik
tonni
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
21214
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
PM043
Märkused

Märkused

Mõõtühik: tonni
.. Andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad.
Andmeid võidakse korrigeerida järgmise aasta andmete lisandumisel.
Alates 2018. aastast on arvestusperioodiks saagiaasta.
Eelmiste perioodide andmed on täpsustatud 11.04.2019. Aastatel 2014 ja 2016 on võetud sertifitseeritud seemne kasutamise kaaluks vastava kultuuri pind.
Kartuli andmed on lisatud 11.04.2019.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0