Statistika andmebaas
PM0281: PÕLLUMAJANDUSMAA JA -KULTUURID MAAKONNA JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Maakond

Kokku 18 Valitud

Otsing

Põllumajandusmaa/-kultuuri liik Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 70 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 42 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
30.09.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
21214
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
PM0281
Märkused

Märkused

. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte.
.. Mõiste ei ole rakendatav, andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad.
Tabeli avaldamist rahastas Euroopa Liit.
Ümardamise tõttu ei võrdu tabelites arvude liitmise tulemus alati summaarse näitarvuga. Erinevus võib olla kuni paar viimase koha ühikut.
Kui maakonnas on vastava kultuuri saagi andmeid esitanud vähem kui 4 üksust, siis on maakonna keskmise saagikusena avaldatud selle kultuuri Eesti keskmine saagikus.
2021. aasta prognoos on koostatud koostöös Maaeluministeeriumiga.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0