Statistika andmebaas
PM45: MUNA RESSURSS JA KASUTAMINE
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 12 Valitud

Otsing

Periood Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 20 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
28.03.2022
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
21213
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
PM45
Märkused

Märkused

Ühe muna arvestuslik kaal on 62,5 grammi.
Kahe viimase perioodi andmeid võidakse täpsustada.
Näitaja
..tööstuslik tarbimine*, tuhat tonni
* V.a toidu ja loomasööda valmistamiseks.
....tarbimine inimese kohta**, kilogrammi
** Arvestuses on kasutatud rahvaarvu aruandeaasta 1. jaanuari seisuga.
....tarbimine inimese kohta**, tükki
** Arvestuses on kasutatud rahvaarvu aruandeaasta 1. jaanuari seisuga.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0