Statistika andmebaas
PM12: LOOMADE JA LINDUDE PRODUKTIIVSUS MAAKONNA JÄRGI (KVARTALID)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Maakond

Kokku 17 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 43 Valitud

Otsing

Kvartal Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 5 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
09.11.2022
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
21203
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
PM12
Märkused

Märkused

Põllumajanduslike majapidamiste ja põllumajanduslike kodumajapidamiste andmed.
Kuni 2017. aastani pole maakonna keskmise produktiivsuse arvutamisel arvestatud põllumajanduslikke kodumajapidamisi.
Alates 2018. aastast sisalduvad põllumajanduslike kodumajapidamiste andmed maakonniti esitatud andmete hulgas.
Aastatel 1980-2006 on keskmine munatoodang kana kohta esitatud ainult juriidiliste isikute põllumajanduslikes majapidamistes.
Saadud lambavill on ilma hävitatud koguseta
Ümardamise tõttu ei võrdu tabelites arvude liitmise tulemus alati summaarse näitarvuga. Erinevus võib olla kuni paar viimase koha ühikut.
2021. aasta andmeid võidakse korrigeerida järgmise kvartali andmete lisamisel.
Tabeli struktuur on muudetud 02.08.2019.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0