Statistika andmebaas
IA146: PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE TOOTJAHINNAINDEKSI MUUTUS VÕRRELDES EELMISE AASTAGA
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Põllumajandussaadus

Kokku 14 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 17 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
29.01.2021
Ühik
protsenti
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
20406
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
IA146
Märkused

Märkused

Mõõtühik: protsenti

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0