Liigu edasi põhisisu juurde Üles
Kolm sammu on 'Vali tabel', 'Vali andmed' ja 'Kuva andmed'. Hetkel oled Vali andmed

EM009: ETTEVÕTETE VARA, KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL TEGEVUSALA JA TÖÖGA HÕIVATUD ISIKUTE ARVU JÄRGI

Selles andmebaasis ei ole avaldatud väliskaubandusstatistika andmetabelid.
Väliskaubandusstatistika andmetabelid on avaldatud väliskaubanduse andmebaasis.

Vali andmed

29.12.2023
Statistikaamet
Siin lehel saad valida muutujate väärtused, mille kohta soovid andmeid tabelis kuvada. Iga muutuja kohta on lehel üks valik, millest saad valida soovitud väärtused.
Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseksEttevõtete arv , Tööga hõivatud isikute aastakeskmine arv , Töötajate aastakeskmine arv ,

Valitud: 0 Kokku: 38

Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseksKokku – kõik tegevusalad , Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük , Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad ,

Valitud: 0 Kokku: 319

Kohustuslik

Valitud: 0 Kokku: 7

Kohustuslik

Valitud: 0 Kokku: 2

Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseks2005 , 2006 , 2007 ,

Valitud: 0 Kokku: 18

Valitud andmeelementide arv:
(maksimaalselt on lubatud 1 000 000)

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru

Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte
.. Andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad
2008. aastal võeti Euroopa Liidus kasutusele tegevusalade klassifikaatori uus versioon. Selles tabelis on andmed EMTAK 2008 järgi. Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni). Alates 2019. aastast kehtib uus rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) rendiarvestuse standard IFRS 16 „Rendid”. See näeb ette enamiku rendilepingute bilansis (varades ja kohustustes) kajastamist.Varem kehtinu kohaselt kajastas rentnik kapitalirendilepinguid bilansis ja kasutusrendilepinguid bilansiväliselt. Uue standardi järgi kajastatakse kõik rendilepingud bilansis.
Eesti finantsaruandluse standardi (EFS) kasutajad saavad valida kahe arvestuspõhimõtte vahel:
1) kas rakendada IFRS 16 põhimõtteid rendilepingute arvestamisel, kus kõik rendilepingud loetakse kapitalirentideks ja kajastatakse bilansis sarnaselt IFRS 16-le või
2) kasutada varasemat lähenemist, kus kasutusrendilepinguid bilansis ei kajastata.
Alates 2021. aasta andmetest on kasutusel majanduslikult aktiivsete üksuste lõplik kogum, 2020. ja varasemate aastate andmete puhul majanduslikult aktiivsete üksuste esialgne kogum. Metoodika muudatusel on suurim mõju näitajale „ettevõtete arv“.
Majanduslikult aktiivsete üksuste esialgset ja lõplikku kogumit ning nende erinevust on kirjeldatud siin.
Alates 2021. aasta andmetest on eraldi avaldatud (varem kokku liidetult) tegevusalade R92 „Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine“ ja R93 „Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused“ andmed.