Statistika andmebaas
EM001: ETTEVÕTETE MAJANDUSNÄITAJAD TEGEVUSALA JA TÖÖGA HÕIVATUD ISIKUTE ARVU JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 91 Valitud

Otsing

Tegevusala Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 315 Valitud

Otsing

Tööga hõivatud isikute arv Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 7 Valitud

Otsing

Vaatlusperiood Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 15 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
12.03.2021
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
20300
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
EM001
Märkused

Märkused

. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte
.. Andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad
2017. aasta andmed on korrigeeritud 15.02.2019.
2014.-2017. aasta andmed (tegevusalad B06 Põlevkivi kaevandamine jm toornafta tootmine, B081 Kivi, liiva ja savi kaevandamine, B09 Muud kaevandamist abistavad tegevusalad, C19 Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine) ja 2016. aasta näitaja kasum ümberhindlusest on korrigeeritud 03.02.2020.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).
Näitaja
Dividendid, tuhat eurot
2005.-2008. aastal v.a põllumajanduse, metsamajanduse, kalapüügi andmed.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0