Statistika andmebaas
KE36: ENERGIA EFEKTIIVSUSE SUHTARVUD
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 12 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 22 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
01.10.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
20206
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KE36
Märkused

Märkused

* Arvutatakse Eurostatis.
Taastuvenergiast toodetud elektri osatähtsus elektri kogutarbimises 2015.-2017. ja taastuvenergia osatähtsus transpordis 2009.-2018. aasta andmed on korrigeeritud 23.12.2020.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).
Näitaja
Energiatoodete import elaniku kohta**, GJ
** 2012. aastast alates on impordi andmete hulka arvestatud re-eksport.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0