Statistika andmebaas
KE32: MAAGAASI LÕPPTARBIMISE HIND KODUTARBIJALE TARBIMISKOGUSE JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Periood Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 28 Valitud

Otsing

Tarbimiskogus Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
24.09.2021
Ühik
eurot gigadžauli kohta
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
20409
Allikas
Footnote
Tabeli kood
KE32
Märkused

Märkused

Mõõtühik: eurot gigadžauli kohta
Hind käibemaksuta.
Perioodi 1. jaanuar 2020 - 30. juuni 2020 andmed on uuendatud 24.09.2020.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0