Statistika andmebaas
KE21: ELEKTRIENERGIA TOOTMINE, IMPORT, EKSPORT JA MÜÜK (KUUD)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 17 Valitud

Otsing

Kuu Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 12 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 7 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
30.06.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
20205
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KE21
Märkused

Märkused

Viimase aasta andmeid võidakse korrigeerida kuni lõpliku aastastatistika valmimiseni.
2021. aasta märtsi elektritoodangu andmed on korrigeeritud 01.06.2021.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0