Statistika andmebaas
KE062: KÜTUSE TARBIMINE TEGEVUSALA JA KÜTUSE LIIGI JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 11 Valitud

Otsing

Tegevusala

Kokku 40 Valitud

Otsing

Kütuse liik Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 28 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
11.01.2023
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
20206
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KE062
Märkused

Märkused

.. Andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad
2018.-2021. aasta andmed on korrigeeritud 11.01.2023.
Kütuse liik
Puitkütus (väärindamata)*, tuhat tm
* Küttepuud, puiduhake ja jäätmed.
Muu biomass**, tuhat t
** Põhk, kondijahu, loomsed jäätmed, must leelis.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0