Statistika andmebaas
KE033: ELEKTRIJAAMADE TOODANG JA ENERGIA TOOTMISEKS TARBITUD KÜTUS
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Kütuse/energia liik Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 16 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 5 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 23 Valitud

Otsing

Elektritootja liik Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
06.09.2022
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
20206
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KE033
Märkused

Märkused

1999.-2008. aastal taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia ja soojuse andmed sisaldavad puidust, biogaasist ja mustast leelisest toodetud elektrienergiat ja soojust.
Alates 2009. aastast on puidust toodetud elektri ja soojuse andmed esitatud eraldi.
Alates 2013. aastast on biogaasist toodetud elektri ja soojuse andmed esitatud eraldi.
Muud taastuvad allikad on must leelis, biogaas ja loomsed jäätmed.
Tabeli struktuur on muudetud 21.02.2022.
Päikeseenergia andmed on saadud Elering AS.
2016. kuni 2020. aasta andmed on korrigeeritud 21.02.2022.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0