Statistika andmebaas
KE0240: ENERGIABILANSS KÜTUSE VÕI ENERGIA LIIGI JÄRGI, TERADŽAULI (EUROSTATI METOODIKA)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 31 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 64 Valitud

Otsing

Kütuse/energia liik Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 32 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
01.10.2021
Ühik
teradžauli
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
20206
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KE0240
Märkused

Märkused

Mõõtühik: teradžauli
.. Mõiste ei ole rakendatav.
Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.
2012. aastast alates on impordi ja ekspordi andmete hulka arvestatud re-eksport.
2010.-2019. aasta andmed on korrigeeritud 21.01.2021.
Energiabilansi koostamiseks on kasutatud Eurostati välja töötatud tööriista Energy balance builder tool (energiabilansi koostaja).
Rohkem infot https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/energy-balances.
Energiabilanss kajastab kõiki riigi statistiliselt olulisi energiatooteid (kütuseid) ning nende tootmist, muundamist ja tarbimist erinevat tüüpi ettevõtjate (sektorite) kaupa.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0