Statistika andmebaas
EH47U: KASUTUSSE LUBATUD MITTEELAMUD TÜÜBI JA 2017. AASTA HALDUSREFORMI JÄRGSE PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI (UUSEHITUS)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing

Piirkond/Haldusüksus Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 169 Valitud

Otsing

Hoone tüüp Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 20 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
25.02.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
50101
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
EH47U
Märkused

Märkused

Ümardamise tõttu ei võrdu tabelites arvude liitmise tulemus alati summaarse näitarvuga.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0