Statistika andmebaas
KK2082: TAIMEKAITSEVAHENDITE KASUTAMINE PÕLLUMAJANDUSLIKES MAJAPIDAMISTES MAAKONNA JA KULTUURI JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 15 Valitud

Otsing

Maakond

Kokku 16 Valitud

Otsing

Kultuur

Kokku 11 Valitud

Otsing

Taimekaitsevahend

Kokku 8 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
11.06.2021
Ühik
preparaadi kilogrammi
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
10503
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KK2082
Märkused

Märkused

Mõõtühik: preparaadi kilogrammi
Alates 2006. aastast ei ole taimekaitsevahendite kasutatud kogused varasemate aastate andmetega võrreldavad valikvaatluse laiendamise metoodika muutumise tõttu.
Alates 2011. aastast kajastuvad puhtimispreparaatide kogused seenhaiguste tõrjevahendite või putukatõrjevahendite rühmas sõltuvalt toimeainest ning desikantide kogused umbrohutõrjevahendite rühmas.
2020. aasta taimekaitsevahendite kasutuse andmed ei ole varasemate aastate andmetega päris võrreldavad metoodika muudatuse tõttu..
Muude kultuuride hulgas kajastuvad puukoolid, kesa ja koduaed.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0