Statistika andmebaas
KK2081: KASUTATUD TAIMEKAITSEVAHENDITE KOGUS NING VÄHEMALT KORRA TOIMEAINEGA TÖÖDELDUD PIND PÕLLUMAJANDUSLIKES MAJAPIDAMISTES TOIMEAINE JA KULTUURI JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing

Taimekaitsevahend/toimeaine

Kokku 159 Valitud

Otsing

Kultuur Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 63 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
11.06.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
10502
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KK2081
Märkused

Märkused

2014. aastal kajastuvad põldoa andmed muu kaunvilja hulgas.
Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate summast.
2015. aasta andmed on korrigeeritud 29.12.2020.
2020. aastal kajastuvad muude kultuuride hulgas kesa ja koduaed.
2020. aasta taimekaitsevahendite kasutuse andmed ei ole varasemate aastate andmetega päris võrreldavad metoodika muudatuse tõttu.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0