Statistika andmebaas
KK208: TAIMEKAITSEVAHENDITE KASUTAMINE PÕLLUMAJANDUSLIKES MAJAPIDAMISTES
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 20 Valitud

Otsing

Taimekaitsevahend

Kokku 8 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
11.06.2021
Ühik
preparaadi kilogrammi
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
10502
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KK208
Märkused

Märkused

Mõõtühik: preparaadi kilogrammi
Aastatel 1997-2001 on taimekaitsevahendite andmed ettevõtete kohta kogutud kõikse küsitlusega, talude kohta valikvaatlusega.
Alates 2002. aastast on taimekaitsevahendite andmed kogutud ainult valikvaatlusega.
Alates 2006. aastast ei ole taimekaitsevahendite kasutatud kogused varasemate aastate andmetega võrreldavad valikvaatluse laiendamise metoodika muutumise tõttu.
Alates 2011. aastast kajastuvad puhtimispreparaatide kogused seenhaiguste tõrjevahendite või putukatõrjevahendite rühmas sõltuvalt toimeainest ning desikantide kogused umbrohutõrjevahendite rühmas.
Alates 2004. aastast on arvutustes kasutatud põllumajandusmaa ja haritav maa ilma kodumajapidamisteta.
2004.-2014. aastal kasutatud taimekaitsevahendite kogus põllumajandusmaa ja haritava maa hektari kohta andmed on korrigeeritud 08.12.2016.
2020. aasta taimekaitsevahendite kasutuse andmed ei ole varasemate aastate andmetega päris võrreldavad metoodika muudatuse tõttu.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0