Statistika andmebaas
KK07: MAISMAA PINDALA JAGUNEMINE MAAKASUTUSE JÄRGI KLIIMAARUANDLUSES
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 32 Valitud

Otsing

Maakasutus Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 8 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
17.06.2022
Ühik
tuhat hektarit
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KK07
Märkused

Märkused

Mõõtühik: tuhat hektarit
Täpsemad kliimaaruannete definitsioonid võib leida kasvuhoonegaaside heitkoguste inventuuriaruandest (http://www.envir.ee/sites/default/files/nir_est_1990-2014_15042016.pdf ).
Aastate 1989-2019 andmed on korrigeeritud 17.06.2021.
Maakasutus
Metsamaa
Kliimaaruannetes kasutatav metsamaa pindala on mõnevõrra suurem Eesti metsamaa mõiste alusel hinnatud metsamaa pindalast, sest sisaldab osaliselt ka põõsastikke ning puittaimestikuga kaetud sooalasid ja looduslikke rohumaid.
Turbakaevandusalad
Sisaldab üleujutatud alasid (konstantne väärtus 6183 ha).
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0