Liigu edasi põhisisu juurde Üles
Kolm sammu on 'Vali tabel', 'Vali andmed' ja 'Kuva andmed'. Hetkel oled Vali andmed

KK07: MAISMAA PINDALA JAGUNEMINE MAAKASUTUSE JÄRGI KLIIMAARUANDLUSES

Selles andmebaasis ei ole avaldatud väliskaubandusstatistika andmetabelid.
Väliskaubandusstatistika andmetabelid on avaldatud väliskaubanduse andmebaasis.

Vali andmed

16.06.2023
Statistikaamet
Siin lehel saad valida muutujate väärtused, mille kohta soovid andmeid tabelis kuvada. Iga muutuja kohta on lehel üks valik, millest saad valida soovitud väärtused.
Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseks1989 , 1990 , 1991 ,

Valitud: 0 Kokku: 33

Kohustuslik

Valitud: 0 Kokku: 8

Valitud andmeelementide arv:
(maksimaalselt on lubatud 1 000 000)

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru

Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Mõõtühik: tuhat hektarit
Täpsemad kliimaaruannete definitsioonid võib leida kasvuhoonegaaside heitkoguste inventuuriaruandest.
Aastate 1989-2020 andmed on korrigeeritud 16.06.2023.

Maakasutus

Metsamaa

Kliimaaruannetes kasutatav metsamaa pindala on mõnevõrra suurem Eesti metsamaa mõiste alusel hinnatud metsamaa pindalast, sest sisaldab osaliselt ka põõsastikke ning puittaimestikuga kaetud sooalasid ja looduslikke rohumaid.

Majandatavad märgalad (turbakaevandusalad)

Sisaldab üleujutatud alasid (konstantne väärtus 6183 ha).