Statistika andmebaas
KK31: ÕHUHEITMETE ARVEPIDAMINE
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 11 Valitud

Otsing

Õhuheitme allikas / Tegevusala (EMTAK 2008)

Kokku 83 Valitud

Otsing

Saasteaine Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 14 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
25.09.2020
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
10406
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KK31
Märkused

Märkused

2008.-2017. aasta andmed on korrigeeritud 25.09.2020.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0